Skip to content

Materiały rozszczepialne

Materiał rozszczepialny jest podstawowym składnikiem paliwa jądrowego. Pojęciem tym nazywamy izotopy, które pod działaniem neuronów termicznych (powolnych) ulegają rozszczepieniu, wyzwalają odpowiednie ilości energii. Klasycznym materiałem rozszczepialnym jest U-235. Izotop U-238 nie jest natomiast materiałem rozszczepialnym, ale w wyniku wychwytu neutronów może przejść w rozszczepialny Pu-239. W analogiczny sposób można wytwarzać z izotopu toru Th-232 rozszczepialny izotop U-233.

Techniczne wykorzystanie rozszczepienia jąder w reaktorze jądrowym jest możliwe jedynie w przypadku materiałów, których jądra można rozszczepiać neutronami o dowolnych energiach z dostatecznie dużym prawdopodobieństwem. Materiały takie nazywa się materiałami rozszczepialnymi. Materiał rozszczepialny użyty w odpowiedniej masie i w odpowiednim układzie fizycznym tworzy masę krytyczną, to jest masę, w której przebiega samorzutnie reakcja łańcuchowa rozszczepienia jądra.

Do materiałów rozszczepialnych zaliczamy tylko cztery(!) izotopy:

1) uran-235: jedyny występujący w przyrodzie materiał rozszczepialny, zawarty w uranie naturalnym tylko w 0,714%;

2) pluton-239: sztucznie wytwarzany w reaktorze przez wychwyt neutronów w uranie-238 według następującej reakcji:

^{238}_{92}U(n,\gamma)  ^{239}_{92}U \; \xrightarrow[]{{\beta}-} \;  ^{239}_{93}Np \; \xrightarrow[]{{\beta}-} \; ^{239}_{94}Pu

3) pluton-241: sztucznie wytwarzany w reaktorze w wyniku kolejnych reakcji radiacyjnego wychwytu neutronów z Pu-239:

^{239}_{94}Pu(n,\gamma)  ^{240}_{94}Pu(n,\gamma)  ^{241}_{94}Pu

Udział plutonu Pu-241 w porównaniu do Pu-239 jest stosunkowo nieznaczny (maksymalnie 20%).

4) uran-233: sztucznie wytwarzany w reaktorze przez wychwyt neutronów w torze Th-232, występującym w przyrodzie, według następującej reakcji:

 ^{232}_{90}Th(n,\gamma)  ^{233}_{90}Th \; \xrightarrow[]{{\beta}-} \;  ^{233}_{91}Pa \; \xrightarrow[]{{\beta}-} \; ^{233}_{92}U

Inne ciężkie izotopy, jak np. uran-238, mogą być rozszczepialne z niewielkim prawdopodobieństwem tylko neutronami prędkimi (o energii E > 1 MeV). Ich techniczne wykorzystanie jako jedynego materiału rozszczepialnego w reaktorze nie jest możliwe. Dlatego definiujemy pojęcie materiału paliworodnego. Jest to substancja, której jądra w odpowiednich warunkach reagują z neutronami i po kilku przemianach promieniotwórczych przekształcają się w jądra materiału rozszczepialnego. Materiał paliworodny może w niektórych przypadkach ulegać również rozszczepieniu z wydzieleniem energii i kilku neutronów, nie jest jednak w stanie w żadnym przypadku stworzyć układu krytycznego, tzn. reaktor tylko z materiałem paliworodnym nie będzie działał. W przypadku materiałów paliworodnych prawdopodobieństwo reakcji wychwytu neutronów (n,γ) jest znacznie większe od prawdopodobieństwa reakcji rozszczepienia (n,f).

Do materiałów paliworodnych zalicza się trzy izotopy: tor-232, uran-238 oraz pluton-240.

Zapamiętaj!
Zaledwie cztery izotopy, spośród ponad 3000 znanych nam, zaliczamy do materiałów rozszczepialnych! Są to dwa izotopy uranu: U-233 i U-235 oraz dwa izotopy plutonu: Pu-239 i Pu-241. Tylko U-235 występuje naturalnie na Ziemi, pozostałe izotopy wytwarzane są w wyniku zachodzących reakcji jądrowych w reaktorach.

Na tej stronie:
Back To Top