Skip to content

wychwyt radiacyjny neutronu

wychwyt radiacyjny neutronu

Reakcja jądrowa (n,γ) polegająca na pochłonięciu neutronu, po czym wzbudzone jądro emituje nadmiar energii w postaci jednego lub więcej kwantów gamma lub elektronów konwersji wewnętrznej. Jest to reakcja egzotermiczna, a więc możliwa przy dowolnych wartościach energii. Przekrój czynny (inaczej prawdopodobieństwo) wychwytu radiacyjnego neutronu maleje wraz ze wzrostem energii neutronu i zależy od własności jąder.

Back To Top