Skip to content

kwant energii

kwant energii

Porcja energii promieniowania, jaka może być przekazana pewnemu układowi lub jaką pewien układ może wyemitować. W 1900 roku Max Planck wysunął hipotezę, że energia promieniowania, podobnie jak materia, ma strukturę nieciągłą i może być przekazywana tylko określonymi porcjami, tzw. kwantami energii. Wielkość kwantu energii jest wprost proporcjonalna do częstości promieniowania ν: ε = nhν. Współczynnik h jest stałą uniwersalną i nosi nawę stałej Plancka, n – liczba całkowita.

Back To Top