Skip to content

akceleratory

akceleratory

Urządzenia służące do przyspieszania cząstek naładowanych, tj. do nadawania im wyższych energii kinetycznych. Przekazywanie energii cząstkom przyspieszanym zachodzi na skutek oddziaływania pola elektrycznego z ładunkiem cząstki. Akceleratory, w których tor cząstki jest linią prostą, nazywane są akceleratorami liniowymi. Wówczas cząstka przyspieszana przebywa każdy odcinek przyspieszający tylko jednokrotnie. W przypadku zastosowania pola magnetycznego tor cząstki przybiera kształt spirali lub okręgu. Cząstka może wówczas przejść wielokrotnie, nawet milion razy, przez ten sam odcinek przyspieszający. Takie akceleratory należą do grupy akceleratorów kołowych.

Back To Top