Skip to content

Portal wiedzy o energii jądrowej Nukleo przygotowany został przez Fundację FORUM ATOMOWE.

Więcej o działalności Fundacji:

Redakcja portalu: Łukasz Koszuk 

Projekt i realizacja strony internetowej: Łukasz Koszuk 

Korekta merytoryczna: Małgorzata Klisińska

Prawa autorskie

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Fundacji FORUM ATOMOWE i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Fundacji FORUM ATOMOWE.

Fundacja FORUM ATOMOWE dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach edukacyjnych i informacyjnych oraz z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.

Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach nukleo.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych.

Nukleo.pl jest portalem edukacyjnym poświęconym energetyce jądrowej i promieniotwórczości. Składa się z trzech modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo, zawierających łącznie 167 rozdziałów.

Portal powstał na bazie tekstów, artykułów i publikacji przygotowanych przez zespół Fundacji na potrzeby różnych projektów prowadzonych od początku działalności organizacji (m.in. Atomowy Autobus – Mobilne Laboratorium, czasopismo „Forum Atomowe” czy portal energiajadrowa.pl). Część tekstów została przygotowana specjalnie na potrzeby Nukleo.pl przez redaktora portalu. Celem portalu Nukleo.pl jest udostępnienie pracy wolontariuszy w przystępny i łatwo dostępny sposób oraz spopularyzowanie prezentowanej tematyki.

Fundacja FORUM ATOMOWE dokłada starań, aby publikowane na portalu treści były rzetelne, wiarygodne i pomocne. Struktura portalu nie jest ostateczna, systematycznie będzie on uzupełniany o nowe treści, a rozdziały już opublikowane będą aktualizowane.

Zachęcamy do jak najczęstszego odwiedzania witryny.

Bibliografia podstawowa
 1. Ł. Koszuk: Skąd się biorą odpady promieniotwórcze?, ISBN: 978-83-960557-4-3, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2008;
 2. I. Słonecka, Ł. Koszuk: Detekcja promieniowania jonizującego, ISBN: 978-83-960557-6-7, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020;
 3. Z. Podgórska, I. Słonecka, Ł. Koszuk: Radon i jego źródła, ISBN: 978-83-960557-5-0, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2020;
 4. M. Szymańska: Biologiczne skutki promieniowania jonizującego, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2010;
 5. K. Ciupek: Człowiek a promieniowanie jonizujące – percepcja społeczna energetyki jądrowej, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2010;
 6. Ł. Koszuk: Kadry dla energetyki jądrowej, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2010;
 7. M. Zarzycki: Jądrowe reaktory energetyczne, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2010;
 8. Ł. Koszuk: Możliwość zastosowania toru w jądrowych reaktorach energetycznych, Fundacja FORUM ATOMOWE, 2010;
 9. Ł. Koszuk: Na początku było odkrycie, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 1, 2011
 10. A. Przybyszewska: Czym różni się elektrownia jądrowa od konwencjonalnej?, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 2, XI 2013 – I 2014;
 11. EDF: Oddziaływanie elektrowni jądrowych na środowisko: rodzaje emisji i monitorowanie środowiska, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 2, XI 2013 – I 2014;
 12. A. Przybyszewska: Jak zagospodarować teren elektrowni jądrowej, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 3, 2014;
 13. Ł. Koszuk: Korzyści i uciążliwości w okolicy budowy elektrowni jądrowej, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 3, 2014;
 14. M. Zarzycki: Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 4, 2014;
 15. A. Fijałkowska: Jak Pan to zrobił Panie Becquerel?, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 4, 2014;
 16. K. Rybak: Marzenia z napędem jądrowym, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 4, 2014;
 17. A. Przybyszewska: Wewnątrz reaktora jądrowego, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 4, 2014;
 18. J. Zyśk: Odkrycie uranu, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 5, 2014;
 19. A. Przybyszewska: Obiegi wodne w reaktorze, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 5, 2014;
 20. R. Bryk: Od „żółtego ciasta” do czarnych pastylek, czyli produkcja paliwa jądrowego od A do Z, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 6, 2014;
 21. A. Przybyszewska: Obiegi wodne w reaktorze – Jak wytwarza się energię elektryczną?, Czasopismo „Forum Atomowe”, Vol. 6, 2014;
 22. M. Zarzycki, 10 mitów energetyki jądrowej, portal energiajadrowa.pl (pierwsza wersja), Fundacja FORUM ATOMOWE, 2013;
 23. A. Strupczewski, Ł. Koszuk: Czy niestabilne i niesterowalne źródła energii mogą zapewnić ciągłość zasilania odbiorców?, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, Vol. 2/2019;
 24. A. Strupczewski, Ł. Koszuk: Plan B, „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, Vol. 3/2019;
 25. A. Strupczewski, Ł. Koszuk: Ciągłość zasilania, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Vol. 4/2019;
 26. A. Strupczewski, Ł. Koszuk: Ekonomiczne aspekty energetyki jądrowej, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Vol. 5/2019
 27. Ł. Koszuk: Energia jądrowa – grunt to bezpieczeństwo!, „Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w nauce”, Wydział Chemii, Uniwersytet Adami Mickiewicza, Poznań, 2011, ISBN: 978-83-62783-04-5;
 28. K. Andrzejewski, Ł. Koszuk: Bezpieczeństwo i aspekty techniczne wprowadzenia w Polsce energii atomowej, „Deutschlands Energiewende und Polens Einstieg in die Kernenergie?”, Logos Verlag Berlin GmbH, Verlag fur wissenschaftliche Publikatione, 2015;
 29. Ł. Koszuk: Zastosowanie toru w reaktorach jądrowych, IEA POLATOM Raport 147/A (rozdział), 2010;
 30. Portal kernfragen.de, wersja z 2009 roku;
 31. M. Volkmer: Kernenergie Basiswissen, Informationskreis KernEnergie, 2007;
 32. M. Volkmer: Radioaktivität und Strahlenschutz, Informationskreis KernEnergie, 2012;
 33. World Nuclear Association, world-nuclear.org;
 34. A. Przybyszewska: Wodę z elektrowni jądrowej można wypić, portal energiajadrowa.pl (pierwsza wersja), Fundacja FORUM ATOMOWE, 2013;
 35. A. Przybyszewska: Reaktory jądrowe na okrętach podwodnych, portal energiajadrowa.pl (pierwsza wersja), Fundacja FORUM ATOMOWE, 2013;
 36. Ł. Koszuk: Elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć jak bomba atomowa, portal energiajadrowa.pl (pierwsza wersja), Fundacja FORUM ATOMOWE, 2013;
 37. J. Zyśk: Energetyka jądrowa – najbardziej bezpieczną metodą pozyskiwania energii, portal energiajadrowa.pl (pierwsza wersja), Fundacja FORUM ATOMOWE, 2013;
 38. Energetyka jądrowa fakty i racje, Centrum Informatyki Energetyki, 1989;
Bibliografia uzupełniająca
 1. A. Strupczewski, Z. Celiński: Podstawy energetyki jądrowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984;
 2. G. Ackermann: Eksploatacja elektrowni jądrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987;
 3. Encyklopedia Techniki: energia jądrowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970;
 4. Słownik fizyczny, Wiedza Powszechna, 1984;
 5. R. Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982;
 6. International Atomic Energy Agency: The Database on Nuclear Power Reactors;
 7. International Atomic Energy Agency: Research Reactor Database (RRDB);
Zdjęcia i ilustracje
 1. Wybrane zdjęcia – pexels.com;
 2. Wikimedia Commons;
 3. Adobe Stock;
 4. Portal edukacyjny ČEZ „Svět energie“ – svetenergie.cz (za zgodą autorów portalu);
 5. IAEA Imagebank – baza zdjęć Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej – flickr.com/photos/iaea_imagebank/;
 6. Nuclear Regulatory Commission – flickr.com/photos/nrcgov/.
Back To Top