Skip to content

Można wybrać: test wiedzy z konkretnego modułu portalu Nukleo.pl: Fizyka, Technologia, Społeczeństwo, składający się z 15 pytań lub jeden test ze wszystkich modułów jednocześnie, składający się z 20 pytań.

Każde pytanie w teście ma jedną prawidłową odpowiedź z proponowanych. Bank pytań zawiera łącznie 232 pytania. Pytania są losowane i każde podejście do testu może zawierać inny zestaw pytań.

Kliknij poniżej, aby rozpocząć wybrany test wiedzy:

Back To Top