skip to Main Content

Pytania dotyczą modułu „Społeczeństwo” i losowane są z puli pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/15

1 / 15

Gdzie ma siedzibę Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej?

2 / 15

Zespół przepisów prawnych regulujących produkcję i wykorzystanie energii atomowej oraz bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce to:

3 / 15

Jedyny w Polsce pracujący reaktor badawczy to:

4 / 15

Oceń prawdziwość zdania:
Koszty eksploatacyjne elektrowni jądrowej włącznie z kosztami paliwa są niższe niż innych źródeł energii, włączając w to elektrownie wiatrowe i słoneczne.

5 / 15

Ile procent światowego zapotrzebowania na energię pokrywają elektrownie jądrowe?

6 / 15

Ile reaktorów energetycznych pracuje obecnie na świecie?

7 / 15

Eksploatowane w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych znajduje się w:

8 / 15

Gdzie w Polsce miała powstać w latach 80. pierwsza elektrownia jądrowa?

9 / 15

Operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce jest:

10 / 15

W jaki reaktor miała być wyposażona Elektrownia jądrowa w Żarnowcu, budowana w latach 80.?

11 / 15

Do zalet elektrowni jądrowych należy:

12 / 15

Największy udział w całości kosztów paliwa jądrowego ma:

13 / 15

Kto skonstruował pierwszy reaktor jądrowy na świecie?

14 / 15

Jak nazywał się pierwszy badawczy reaktor jądrowy w Polsce?

15 / 15

Podniesienie globalnej temperatury na Ziemi związane jest z tzw.:

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top