Skip to content

Pytania dotyczą modułu „Społeczeństwo” i losowane są z puli pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/15

1 / 15

Mix energetyczny oparty na źródłach zero- i niskoemisyjnych jest oparty o:

2 / 15

Jakiego rodzaju zasobów energetycznych Polska posiada najwięcej?

3 / 15

Oceń prawdziwość zdania:
W Polsce jedyny reaktor badawczy eksploatowany jest w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

4 / 15

Kto skonstruował pierwszy reaktor jądrowy na świecie?

5 / 15

Do zalet elektrowni jądrowych należy:

6 / 15

W jaki reaktor miała być wyposażona Elektrownia jądrowa w Żarnowcu, budowana w latach 80.?

7 / 15

Eksploatowane w Polsce Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych znajduje się w:

8 / 15

Wskaż państwa, które posiadają działające elektrownie jądrowe:

9 / 15

Ile procent światowego zapotrzebowania na energię pokrywają elektrownie jądrowe?

10 / 15

Dokończ zdanie: Elektrociepłownia to…

11 / 15

Instytucja wykonującą zadania w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym w Polsce jest:

12 / 15

Gdzie w Polsce miała powstać w latach 80. pierwsza elektrownia jądrowa?

13 / 15

Jak nazywał się pierwszy badawczy reaktor jądrowy w Polsce?

14 / 15

Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej to:

15 / 15

Które stwierdzenie dotyczące skutków zmian klimatu jest NIEPRAWIDŁOWE?

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top