skip to Main Content

Pytania dotyczą całego zakresu wiedzy prezentowanej na portalu Nukleo.pl, tj. wszystkich modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo.
Quiz zawiera 20 pytań, które losowane są z puli wszystkich 232 pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/20

1 / 20

Które nuklidy mają najmniejszą energię wiązania na nukleon?

2 / 20

Symbolem chemicznym Plutonu jest:

3 / 20

Element reaktora o własnościach powodujących odbicie neutronów uciekających z reaktora jądrowego i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora to:

4 / 20

Wadą lekkiej wody jako chłodziwa jest:

5 / 20

Wybierz prawdziwe zdanie opisujące ładunek cząstki alfa. Ładunek cząstki alfa jest…

6 / 20

Cykl paliwowy, w którym paliwo przechodzi przez reaktor tylko jeden raz – bez wykorzystania materiału jądrowego zawartego w wypalonym paliwie, to:

7 / 20

W którym z poniższych typów reaktorów energetycznych może być stosowane paliwo z uranem naturalnym?

8 / 20

Do materiałów paliworodnych należy:

9 / 20

Jakiego rodzaju zasobów energetycznych Polska posiada najwięcej?

10 / 20

Pierwszą barierą zapobiegającą wydostawaniu się produktów rozszczepienia jest:

11 / 20

Dobre chłodziwo reaktora jądrowego powinno:

12 / 20

Które stwierdzenie dotyczące sprawności urządzeń i maszyn jest prawdziwe? Sprawność jest zawsze...

13 / 20

Co to jest konwekcja?

14 / 20

Ciepło powyłączeniowe wynika z:

15 / 20

Jednostką aktywności źródła promieniowania jonizującego jest:

16 / 20

Dozór jądrowy wchodzi w skład:

17 / 20

Ile nukleonów w jądrze posiada uran-235 (Z=92)

18 / 20

Za bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną w Polsce odpowiada:

19 / 20

Cząstka α to inaczej:

20 / 20

Jaką temperaturę osiąga woda w rdzeniu reaktora wodnego ciśnieniowego?

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top