Skip to content

Pytania dotyczą całego zakresu wiedzy prezentowanej na portalu Nukleo.pl, tj. wszystkich modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo.
Quiz zawiera 20 pytań, które losowane są z puli wszystkich 232 pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/20

1 / 20

Liczba masowa atomu pierwiastka jest równa:

2 / 20

Które z poniższych zdań jest prawidłowe?

3 / 20

Większość promieniowania jonizującego, na które każdego roku narażony jest przeciętny Polak, pochodzi z:

4 / 20

W przemianie beta- jądra kobaltu Co-60 (Z=27) powstaje jądro:

5 / 20

Jednostką energii w układzie SI jest:

6 / 20

Jaki naturalny izotop uranu ulega reakcji rozszczepienia w reaktorach termicznych?

7 / 20

1 dżul energii pochłoniętej przez 1 kg masy absorbentu to:

8 / 20

Element reaktora o własnościach powodujących odbicie neutronów uciekających z reaktora jądrowego i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora to:

9 / 20

Energię zapobiegającą samoistnemu rozpadowi jądra atomowego nazywamy:

10 / 20

Największy udział w całości kosztów paliwa jądrowego ma:

11 / 20

Cząstką alfa nazywamy…

12 / 20

Jak nazywa się substancja używana do spowalniania prędkich neutronów w reaktorze?

13 / 20

Która z wymienionych cząstek ma największą prędkość w próżni?

14 / 20

Jądro którego z wymienionych poniżej izotopów ma największą energię wiązania przypadającą na jeden nukleon?

15 / 20

Izotopy danego pierwiastka mają taką samą liczbę…

16 / 20

W jaki sposób zagwarantowana jest bezawaryjna praca elektrowni jądrowej?

17 / 20

Ile uranu pozostaje jeszcze w "wypalonym" paliwie jądrowym po jego usunięciu z rdzenia reaktora?

18 / 20

Co się dzieje, gdy neutrony są absorbowane przez bor?

19 / 20

Jaki ładunek elektryczny posiada jądro atomu?

20 / 20

Urządzenie w kształcie wieży, służące do odbioru ciepła odpadowego, które przekazywane jest do atmosfery to:

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top