Skip to content

Pytania dotyczą całego zakresu wiedzy prezentowanej na portalu Nukleo.pl, tj. wszystkich modułów: Fizyka, Technologia i Społeczeństwo.
Quiz zawiera 20 pytań, które losowane są z puli wszystkich 232 pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/20

1 / 20

W cyklu otwartym wypalone paliwo umieszcza się w pojemnikach szczelnych pod ziemią na głębokości około 600-700 m. Dlaczego?

2 / 20

Ciśnienie w obiegu pierwotnym reaktora wodnego ciśnieniowego PWR wynosi około:

3 / 20

Jaki naturalny izotop uranu ulega reakcji rozszczepienia w reaktorach termicznych?

4 / 20

Cykl paliwowy, w którym ponownie wykorzystuje się materiał jądrowy odzyskany w trakcie wypalonego paliwa to:

5 / 20

Oceń prawdziwość zdania:
Wypalone paliwo jądrowe od razu po wyładowaniu z rdzenia reaktora może być bezpiecznie przetransportowane do zakładu przerobu paliwa.

6 / 20

Czas eksploatacji elektrowni jądrowej generacji III/III+ wynosi minimum:

7 / 20

W którym z poniższych typów reaktorów energetycznych może być stosowane paliwo z uranem naturalnym?

8 / 20

Główne, „cywilizacyjne” źródło promieniowania jonizującego to:

9 / 20

Ile średnio neutronów uwalnianych jest podczas każdego rozszczepienia jądra atomowego?

10 / 20

Wskaż zadanie nieprawdziwe.

11 / 20

Oceń prawdziwość zdania:
W Polsce jedyny reaktor badawczy eksploatowany jest w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

12 / 20

Podaj liczbę neutronów jądra U-238 (Z=92).

13 / 20

Element reaktora o własnościach powodujących odbicie neutronów uciekających z reaktora jądrowego i skierowanie ich z powrotem w kierunku rdzenia reaktora to:

14 / 20

Energia wiązania jądra atomowego wynika z:

15 / 20

Atom zbudowany jest z jądra i elektronów tworzących powłoki elektronowe. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony. Ich ładunek jest:

16 / 20

Nawet pierwotnie nieradioaktywne materiały znajdujące się w reaktorze lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie mogą stać się radioaktywne w wyniku działania...

17 / 20

Elektryczność to przepływ:

18 / 20

W jakich warunkach reaktor jądrowy może pracować również z uranem naturalnym (0,7% U-235)?

19 / 20

Ciepło powyłączeniowe wynika z:

20 / 20

Oceń prawdziwość zdania:
Redundancja polega na separacji fizycznej systemów bezpieczeństwa.

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top