Skip to content

Pytania dotyczą modułu „Fizyka” i losowane są z puli pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/15

1 / 15

Odpowiedz, czy poniższe zdanie jest prawdziwe: Promieniowanie jest to sposób przekazywania ciepła na odległość.

2 / 15

Symbolem chemicznym Uranu jest:

3 / 15

Wybierz zdanie poprawnie opisujące czas połowicznego rozpadu. Czas połowicznego rozpadu…

4 / 15

Najcięższym pierwiastkiem występującym w naturze jest:

5 / 15

Co się dzieje, gdy wykonujesz pracę fizyczną?

6 / 15

Ile energii uwalnia się podczas pojedynczego rozszczepienia jądrowego?

7 / 15

Pierwiastkiem wykorzystywanym najczęściej jako materiał rozszczepialny w reaktorach jądrowych jest:

8 / 15

Rodzaj promieniowania, który może zostać zatrzymany przez kawałek papieru z notatnika to:

9 / 15

Radioaktywny gaz szlachetny, cięższy od powietrza, który gromadzi się w piwnicach, tunelach czy kopalniach to:

10 / 15

Proces wywołania sztucznej promieniotwórczości materiału poprzez bombardowanie neutronami, protonami lub innymi cząstkami elementarnymi to:

11 / 15

Ciało ludzkie jest promieniotwórcze, ponieważ...

12 / 15

Naturalnie występujący tor-232 można przekształcić w rozszczepialny izotop uranu za pomocą neutronów. Który to izotop?

13 / 15

Które nuklidy mają najmniejszą energię wiązania na nukleon?

14 / 15

Wybierz cząstki, które NIE są emitowane w rozszczepieniu jądra uranu U-235:

15 / 15

Ile średnio neutronów uwalnianych jest podczas każdego rozszczepienia jądra atomowego?

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top