skip to Main Content

Pytania dotyczą modułu „Fizyka” i losowane są z puli pytań.
Pytania mogą zwierać od dwóch do czterech odpowiedzi, z których zawsze jedna jest prawidłowa.
Kliknij przycisk „Start”, aby rozpocząć test.

/15

1 / 15

Jaka jest prędkość kwantów promieniowania gamma w próżni?

2 / 15

Najcięższym pierwiastkiem występującym w naturze jest:

3 / 15

Źródło promieniotwórcze ma aktywność 5000 Bq. Ile przemian jądrowych zachodzi w ciągu 1 minuty?

4 / 15

Najlżejszym pierwiastkiem występującym w przyrodzie jest:

5 / 15

Do materiałów rozszczepialnych należy:

6 / 15

Do materiałów silnie osłabiających promieniowanie gamma należy:

7 / 15

Jaki naturalny izotop uranu ulega reakcji rozszczepienia w reaktorach termicznych?

8 / 15

Jaki ładunek elektryczny posiada jądro atomu?

9 / 15

Atom zbudowany jest z jądra i elektronów tworzących powłoki elektronowe. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony. Ich ładunek jest:

10 / 15

Jądro którego z wymienionych poniżej izotopów ma największą energię wiązania przypadającą na jeden nukleon?

11 / 15

W jakim mieście studiowała i pracowała polska noblistka Maria Skłodowska-Curie?

12 / 15

Reakcja rozszczepienia zachodzi w wyniku zderzenia jądra atomowego z:

13 / 15

Ile średnio neutronów uwalnianych jest podczas każdego rozszczepienia jądra atomowego?

14 / 15

Co się dzieje, gdy wykonujesz pracę fizyczną?

15 / 15

Kto wprowadził termin "radioaktywność"?

Zaproś znajomych do rozwiązania Quizu!

LinkedIn Facebook Twitter
0%

Back To Top