Skip to content

oddziaływanie

oddziaływanie

Proces odbywający się z udziałem dwóch lub więcej obiektów fizycznych, takich jak np. cząstki, atomy, jądra, elektrony, fotony itd. W fizyce rozróżnia się cztery podstawowe rodzaje oddziaływań: grawitacyjne, słabe, elektromagnetyczne i silne. Ostatnio oddziaływanie słabe i elektromagnetyczne zostały połączone w jednolitą teorię oddziaływań elektrosłabych.

Back To Top