Skip to content

elektron

elektron

Cząstka elementarna o masie spoczynkowej 9,1093837 × 10-31 kg (co odpowiada energii 511 keV), odkryta przez Thomsona w 1897 roku. Znane są elektrony o ładunku ujemnym, tzw. negatony, oraz elektrony o ładunku dodatnim, czyli pozytony. W obu przypadkach elektron ma ten sam ładunek elementarny 1,602×10⁻¹⁹C, lecz przeciwny znak.

Back To Top