Skip to content

cząstki elementarne

cząstki elementarne

Cząstki, których nie można zbudować z żadnych części składowych ani na takie części rozłożyć. Cząstki elementarne nie posiadają wewnętrznej struktury. Definicja ta nie jest jednak precyzyjna i odzwierciedla aktualny stan wiedzy i możliwości eksperymentalnych. Niejednoznaczności w definicji spowodowały wprowadzenie pojęcia cząstki fundamentalne, określające cząstki elementarne w myśl pierwszej definicji. Z cząstek elementarnych zbudowane są wszystkie inne cząstki. Na przykład atomy zbudowane są z mniejszych cząstek, takich jak elektrony, protony i neutrony. Protony i neutrony są również cząstkami złożonymi z innych, bardziej podstawowych cząstek – kwarków.

Back To Top