Skip to content

elektronowolt

elektronowolt

Jednostka energii spoza układu SI, oznaczana przez eV, stosowana w fizyce jądrowej. Jest to energia kinetyczna, jaką nabywa elektron po przyspieszeniu go w polu elektrycznym o różnicy napięć 1 V. 1 eV = 1,60210·10-19 J.

Back To Top