Skip to content

energia

energia

Uniwersalna wielkość fizyczna, nadająca się do opisu wszelkiego rodzaju procesów i oddziaływań występujących w przyrodzie. Najistotniejszą cechą energii jest to, że podlega ona zasadzie zachowania. Energia jest funkcją stanu układu fizycznego. W różnych działach fizyki mówi się o różnych postaciach energii, np. mechanicznej, elektrycznej, wewnętrznej, chemicznej itp. Podział taki nie jest rygorystyczny i ma charakter umowny, a poszczególne postacie energii mogą przekształcać się jedna w drugą. Energia może być przenoszona z jednego obiektu fizycznego do drugiego. Jednostką energii w układzie SI jest dżul.

Back To Top