Skip to content

pierwsza zasada termodynamiki

pierwsza zasada termodynamiki

Jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Pierwszą zasadę termodynamiki wyraża wzór:

ΔEw = W + Q.

Zmiana energii wewnętrznej układu termodynamicznego ΔEw jest równa sumie pracy W wykonanej nad ciałem lub przez ciało oraz dostarczonego lub odebranego ciepła Q. Jednostką pracy i energii w układzie SI jest 1 dżul [J]. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego.

Back To Top