Skip to content

foton

foton

Cząstka elementarna z grupy bozonów, będąca nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych. Nie posiada ładunku elektrycznego ani momentu magnetycznego, jego masa spoczynkowa jest zerowa (m0 = 0), a liczba spinowa s ma wartość 1. Wykazuje dualizm korpuskularno-falowy, więc równocześnie ma cechy cząstki i fali elektromagnetycznej. Foton bierze udział tylko w procesach uwarunkowanych przez oddziaływanie elektromagnetyczne. Foton porusza się z prędkością światła w próżni c względem każdego obserwatora.

Back To Top