Skip to content

fale elektromagnetyczne

fale elektromagnetyczne

Zaburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektromagnetycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c = 299 792 458 m/s.

Back To Top