Skip to content

masa krytyczna

masa krytyczna

Minimalna ilość materiału rozszczepialnego, w której może rozwinąć się łańcuchowa reakcja rozszczepienia. Ze względu na ucieczkę neutronów zależy od rozmiarów i kształtu układu. Ze wzrostem rozmiarów układu wartość masy krytycznej szybko wzrasta, w przybliżeniu proporcjonalnie do kwadratu lub sześcianu rozmiarów liniowych. Zastosowanie reflektora neutronów zmniejsza masę krytyczną.

Back To Top