Skip to content

pręty kontrolne reaktora

pręty kontrolne reaktora

Elementy regulacyjne reaktora jądrowego w postaci prętów o różnym przekroju (zazwyczaj kołowym lub krzyżowym), wprowadzane lub wyprowadzane z rdzenia. Wykonuje się je z materiału zawierającego pierwiastki o dużym przekroju czynnym (inaczej prawdopodobieństwie) na pochłanianie neutronów, jak kadm, bor, np. węglik boru B4C. Efektywność działania pręta kontrolnego zależy od rodzaju materiału, kształtu pręta i jego położenia w rdzeniu reaktora. Pręty kontrolne dzielą się na trzy rodzaje: pręty kompensacyjne, regulacyjne i bezpieczeństwa.

Back To Top