Skip to content

rdzeń reaktora

rdzeń reaktora

Strefa reaktora, w której znajdują się elementy paliwowe. Tu zachodzi kontrolowana reakcja łańcuchowa rozszczepienia ciężkich jąder. Rdzeń reaktora otoczony jest zwykle reflektorem, który zapobiega nadmiernej ucieczce neutronów z tej przestrzeni. W rdzeniu reaktora znajduje się także moderator, chłodziwo, pręty regulacyjne i bezpieczeństwa. Rdzeń reaktora badawczego ma również kanały do wyprowadzania na zewnątrz wiązek neutronów lub do umieszczenia próbek materiałów do napromieniań.

Back To Top