Skip to content

reaktor badawczy

reaktor badawczy

Reaktor jądrowy służący do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, prowadzonych z wykorzystaniem strumienia neutronów. Z reaktorów badawczych korzysta się w dwojaki sposób: przez wprowadzenie badanego materiału do rdzenia reaktora lub przez wyprowadzenie kanałem poziomym wiązki neutronów, wykorzystywanych do dalszych badań.

Back To Top