Skip to content

koszulka pręta paliwowego

koszulka pręta paliwowego

Osłona hermetyczna w postaci cienkościennej rurki metalowej, oddzielająca paliwo jądrowe od przestrzeni wewnątrz reaktorowej, zabezpieczająca paliwo od kontaktu z chłodziwem i zapewniająca zatrzymanie wewnątrz pręta produktów rozszczepienia.

Back To Top