skip to Main Content

reakcja jądrowa łańcuchowa

reakcja jądrowa łańcuchowa

Reakcja inicjowana przez pochłonięcie neutronu przez rozszczepialne jądro, w wyniku czego jądro rozpada się na (najczęściej) dwa nowe jądra (fragmenty rozszczepienia). W procesie tym na jeden neutron pochłonięty powstaje średnio większa od jedności liczba neutronów swobodnych, które z kolei mogą powodować rozszczepienie innych jąder, prowadząc do dalszego zwiększenia liczby neutronów swobodnych i dalszego rozwijania się reakcji. Aby reakcja łańcuchowa rozszczepienia mogła zachodzić, straty neutronów swobodnych wskutek pochłaniania nieproduktywnego w jądrach rozszczepialnych i domieszkach innych jąder oraz spowodowane ucieczką z obszaru reakcji muszą być mniejsze lub co najmniej równe nadwyżce neutronów powstających w procesie rozszczepienia. Reakcja ta jest źródłem energii w reaktorach jądrowych i w broni jądrowej.

Back To Top