Skip to content

uran

uran

Naturalny pierwiastek promieniotwórczy, należący do szeregu aktynowców. Symbol: U; liczba atomowa: Z = 92, masa atomowa: 238 u. Jest to srebrzystoszary ciężki metal o gęstości 19 050 kg/m³ i temperaturze topnienia 1135 °C. Uran występuje wszędzie. Jego koncentracja na powierzchni ziemi wynosi 2,8 g/t. Najlepszym surowcem do otrzymywania uranu jest uraninit, zwany blendą smolistą lub uranową, zawierającą 60-80% dwutlenku uranu. Wydobycie prowadzi się w złożach, w których zawartość uranu wynosi zwykle nie mniej niż 0,1%. Uran posiada 27 izotopów. W energetyce jądrowej wykorzystujemy trzy izotopy uranu: U-238 – materiał paliworodny, oraz U-233 i U-235 – materiały rozszczepialne. Uran naturalny zawiera trzy izotopy: U-238 (zawartość: 99,28%), U-235 (0,71%) i U-234 (0,0054%). Uran został odkryty w 1789 roku przez Martina Klaprotha.

Back To Top