Skip to content

izotopy

izotopy

Różne formy tego samego pierwiastka, różniące się liczbą masową jądra, tzn. mające taką samą liczbę protonów Z, ale różną liczbę neutronów N w jądrze. Atomy o takich jądrach mają prawie mają prawie identyczne własności chemiczne, ponieważ o tych własnościach decyduje przede wszystkim wartość liczby atomowej. Pod względem własności fizycznych izotopy tego samego pierwiastka mogą się bardzo różnić.

Back To Top