Skip to content

Jak zbudowane są atomy?

Dziś wiadomo, że atomy składają się z umieszczonego centralnie jądra atomowego i z otaczającej go powłoki elektronowej. Jądro zawiera cząstki o dodatnim ładunku elektrycznym – protony. Natomiast powłoka składa się z elektronów o ładunkach ujemnych. Jak wiadomo, przeciwne ładunki przyciągają się. Tej sile przyciągania przeciwdziała siła odśrodkowa otaczających jądro atomowe elektronów. Z większej odległości atomy wydają się być elektrycznie obojętne, gdyż oddziaływanie obu rodzajów ładunku równoważy się.

Warto zwrócić uwagę na różnicę w rozmiarze powłoki atomu i jądra atomowego. Średnica powłoki wynosi około 10−10 m, średnica jądra – około 10−14 m. Jądro jest więc około 10 000 razy mniejsze niż powłoka. Aby łatwiej uzmysłowić sobie tę różnicę, wyobraźmy sobie, że powiększamy atom 1012 razy (milion milionów razy). Średnica powłoki wyniosłaby wówczas 100 m, natomiast średnica jądra – zaledwie 1 cm.

Rys. Budowa atomu, źródło: Adobe Stock, opracowanie własne

Zbliżając się z zewnątrz do atomu helu (helu-4), najpierw napotka się dwa elektrony powłoki atomu (przedstawione na rysunku jako małe czarne kulki). Dalej wewnątrz – w centrum atomu – znajduje się maleńkie jądro, które tu w porównaniu z powłoką jest przedstawione jako dużo większe niż w rzeczywistości. W mikroskopijnej przestrzeni skupione są tam protony (oznaczone kolorem czarnym na rysunku) i neutrony (oznaczone kolorem szarym). Dla obserwatora z zewnątrz atomu wpływ dwóch ładunków dodatnich (protony) i dwóch ładunków ujemnych (elektrony) znosi się i atom jest elektrycznie obojętny.

Zapamiętaj!
Protony i neutrony mają wspólną nazwę - nukleony.

Na tej stronie:
Back To Top