Skip to content

[MIT] Świat odchodzi od energetyki jądrowej

Aby rozwiać przekonanie, że świat odchodzi od energii jądrowej, trzeba przyjrzeć się trendowi produkcji energii elektrycznej na świecie, w tym produkcji w elektrowniach jądrowych, przedstawionemu na poniższym rysunku.

Rys. Produkcja energii elektrycznej z różnych źródeł na całym świecie, źródło: Our World in Data

Łatwo zauważyć, że trend zużycia energii elektrycznej jest znacznie szybszy od przyrostu mocy w elektrowniach jądrowych. Było to spowodowane głównie sceptycyzmem i niechęcią wywołaną po wydarzeniach w Three Mile Island i Czarnobylu. Jednak od jakiegoś czasu energetyka jądrowa przeżywa swój renesans. Obecnie (stan na listopad 2022 rok) w budowie jest 56 reaktorów energetycznych o łącznej mocy 57,7 GW, czyli około 15% mocy aktualnie pracujących reaktorów na całym świecie! W Europie budują lub planują budowę takie kraje jak: Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Finlandia, Francja, Rumunia, Słowacja, Wielka Brytania… i oczywiście Polska. Całkowite odejście od energetyki jądrowej byłoby niebezpieczne dla systemów elektroenergetycznych z uwagi na pracę tych elektrowni w sposób ciągły przez cały rok. Jak widać, energetyka jądrowa przeżywa aktualnie swoją drugą młodość, a państwa, które takich elektrowni u siebie nie budują niebawem mogą być wyjątkiem.

Na tej stronie:
Back To Top