Skip to content

Jak rozpadają się jądra atomowe?

Jak można sobie wyobrazić przemianę pierwiastków? To trochę tak, jak gdyby brzoskwinia leżąca na stole nagle wyrzuciła z siebie pestkę i przez to stała się jabłkiem, a kropla rtęci zmieniła się w ziarenko złota.

W naszym codziennym świecie brzmi to jak magia – w świecie atomów takie i podobne przemiany są jednak możliwe. Na przykład metal rad ulega samorzutnej przemianie promieniotwórczej – rad emituje promieniowanie alfa i przeobraża się w radioaktywny gaz radon. Ten z kolei po emisji promieniowania alfa staje się polonem, który też jest promieniotwórczy. Po kilku kolejnych przemianach alfa lub beta łańcuch przemian kończy się stabilnym ołowiem. Takie łańcuchy kolejnych przemian promieniotwórczych, w których emitowane jest promieniowanie alfa lub beta, nazywa się „szeregami promieniotwórczymi”. Promieniowanie może być jednak wysyłane przez jądra w postaci fotonów promieniowania elektromagnetycznego, bez efektu przekształcenia jednego izotopu w inny – wtedy mamy jedynie ubytek energii jądra.

Rozróżniamy dwa typy promieniowania: niejonizujące i jonizujące. Promieniowanie niejonizujące nie ma wystarczającej energii, by wybić elektrony z atomów, gdy na nie pada. Promieniowanie słoneczne, fale radiowe i sygnały z telefonów komórkowych są przykładami promieniowania niejonizującego. Jednak może nadal powodować szkody, na przykład przy długim opalaniu. Promieniowanie jonizujące jest rodzajem promieniowania, o którym większość ludzi myśli, gdy słyszy słowo „promieniowanie”. Promieniowanie jonizujące może wybić elektrony z atomu, tworząc naładowane elektrycznie cząstki, zwane jonami. Z tego powodu może być ono niebezpieczne.

Na tej stronie:
Back To Top