Skip to content

Energetyka jądrowa w Europie

Według stanu na grudzień 2022 r. w Europie działa łącznie 169 reaktorów jądrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej netto 152 187 MWe (6 z nich w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej), dane European Nuclear Society. 12 bloków elektrowni jądrowych o mocy elektrycznej netto 12 709 MWe było w budowie w sześciu krajach:

  • Białoruś – 1,
  • Francja – 1,
  • Rosja – 4,
  • Słowacja – 2,
  • Ukraina – 2, 
  • Wielka Brytania – 2.

Elektrownie jądrowe w Europie – statystyki, stan na grudzień 2022
źródło: European Nuclear Society

Warto wiedzieć!
Elektrownie jądrowe wytworzyły około 25,2% całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w Unii Europejskiej w 2021 roku. W tym samym roku 13 krajów UE eksploatowało reaktory jądrowe: Belgia, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Holandia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja. Niestety, produkcja energii elektrycznej z elektrowni jądrowych w UE spadła o 20% w latach 2006-2021, głównie z powodu zamykania starych elektrowni jądrowych oraz wycofania się Niemiec z energetyki jądrowej.

Na tej stronie:
Back To Top