Skip to content

Recykling wypalonego paliwa jądrowego – zamknięty cykl paliwowy

Społeczeństwo odbiera gospodarkę "wypalonym" paliwem, jako najważniejszy problem związany z energetyką jądrową. Ze względu na obecność w zużytym paliwie jądrowym niebezpiecznych dla ludzi i środowiska izotopów: neptunu, plutonu, ameryku, kiuru, berkelu czy kalifornu, w przypadku wykorzystania opcji składowania "wypalonego" paliwa (otwarty cykl paliwowy) wymagana jest jego izolacja od środowiska przez ponad 10 000 lat, co może wywołać społeczny opór. Ponadto w "wypalonym" paliwie znajduje się znaczna ilość paliwa jądrowego, które może być ponownie wykorzystane w reaktorach. Dlatego prowadzone są intensywne prace nad recyklingiem "wypalonego" paliwa i całkowitym zamknięciem cyklu paliwowego.
Read more

Filozofia systemów bezpieczeństwa

Już na początku swego istnienia przemysł jądrowy w Stanach Zjednoczonych stworzył filozofię projektowania elektrowni jądrowych określaną jako „obrona w głąb” (“defense in depth”),  którą przyjęło również wiele innych krajów. Głównym celem układów bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej jest zapobieganie przegrzaniu rdzenia i wydostaniu się radionuklidów poza obiekt jądrowy.
Read more

Ciepło odpadowe z elektrowni jądrowej

W żadnej z metod przemiany energii cieplnej na elektryczną nie wykorzystuje się całkowicie przetwarzanego ciepła. Jak każda elektrownia z obiegiem parowym, elektrownia jądrowa jądrowa wymaga wody do chłodzenia pary opuszczającej turbinę. Im niższe jest ciśnienie i temperatura pary za turbiną, tym sprawność elektrowni jest wyższa. Po przejściu przez turbinę para jest kierowana do skraplacza, gdzie jest schładzana za pomocą wody chłodzącej pobieranej z naturalnych zbiorników otwartych (rzeki, jeziora, morze), a następnie do nich wracającej, albo krążącej w obiegu zamkniętym i schładzanej w chłodniach kominowych. Elektrownie jądrowe często mają nieco niższą sprawność cieplną niż węglowe odpowiedniki w podobnym wieku. Ponadto elektrownie węglowe odprowadzają część ciepła odpadowego za pomocą gazów spalinowych, podczas gdy elektrownie jądrowe są uzależnione tylko od wody.
Read more

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce

Poparcie całego społeczeństwa jest niezwykle ważne na obecnym etapie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w szczególności tam, gdzie elektrownia jądrowa ma być wybudowana. Regularne badania opinii publicznej prowadzi Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także spółka odpowiedzialna za realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej - Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.
Read more

Program polskiej energetyki jądrowej

Program polskiej energetyki jądrowej to strategiczny dokument rządowy stanowiący „mapę drogową” budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokument ten określa podstawowe zadania, które musi zrealizować krajowa administracja, inwestor, dozór jądrowy oraz inne podmioty biorące udział w inwestycji. Dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 28 stycznia 2014 r., a jego zaktualizowana wersja - 2 października 2020 r.
Read more

Energetyka jądrowa w Europie

Według stanu na grudzień 2022 r. w Europie działa łącznie 169 reaktorów jądrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej netto 152 187 MWe (6 z nich w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej), dane European Nuclear Society. 12 bloków elektrowni jądrowych o mocy elektrycznej netto 12 709 MWe było w budowie w sześciu krajach.
Read more

Sytuacja energetyki jądrowej na świecie

Energetyka jądrowa może się obecnie pochwalić ponad 18 000 reaktoro-lat doświadczenia, a elektrownie jądrowe działają w 32 krajach na całym świecie. W rzeczywistości dzięki regionalnym sieciom przesyłowym wiele innych krajów jest częściowo zależnych od energii jądrowej. Na przykład Włochy i Dania pozyskują prawie 10% swojej energii elektrycznej z importowanej energii jądrowej. Energia jądrowa jest drugim co do wielkości na świecie źródłem  niskoemisyjnej energii.
Read more
Back To Top