Skip to content

Przemiany energii – wstęp

W tym module będziemy omawiać podstawowe pojęcia fizyczne: siła, praca, moc i energia. Te cztery słowa często pojawiają się w języku potocznym w rozmaitym kontekście: „siła charakteru”, „praca umysłowa’, „moc ducha” czy „energia życiowa”. W języku nauki odnoszą się one do ściśle zdefiniowanych, mierzalnych wielkości fizycznych.

Przykładowo – w języku potocznym termin „energia” jest kojarzony z takimi pojęciami jak: sport, wytrzymałość, siła, rozmach czy szybkość wykonywania jakiejkolwiek czynności. Na co dzień mówimy, że „zużywamy” energię, co sugeruje jej bezpowrotne utracenie albo, że można ją „pozyskać”.

Fizyka widzi to jednak inaczej. Energii nie można ani „pozyskać” ani „stracić”, można ją tylko przekształcić, przetransformować z jednej formy w inną. W tym rozdziale wyjaśnimy, co fizyka rozumie poprzez energię, jakie prawa fizyki opisują jej przemiany, jak się energię mierzy oraz jaki związek z energią mają praca, siła i moc.

I w końcu wyjaśnimy, co to jest współczynnik sprawności i jak się go oblicza.

Na tej stronie:
Back To Top