Skip to content

praca

praca

W mechanice proces przekazywania energii oraz wielkość fizyczna charakteryzująca ten proces. Praca określa ilość energii potrzebnej do przemieszczenia ciała materialnego w przestrzeni, równa iloczynowi wartości siły działającej na to ciało przez wartość przebytej przez nie drogi. Jednostką pracy w układzie SI jest dżul.

Back To Top