Skip to content

siła

siła

Wektorowa wielkość fizyczna, stanowiąca miarę oddziaływań między ciałami. Oddziaływanie to odbywa się za pośrednictwem pól fizycznych. Działanie siły powoduje nadawanie ciałom przyspieszeń (zasady dynamiki Newtona) lub ich odkształcenie (deformację). Siły często zależą od właściwości ciała, na które działają. W układzie SI jednostką siły jest niuton.

Back To Top