Skip to content

biologiczny okres połowicznego zaniku

biologiczny okres połowicznego zaniku

Czas, w którym ilość danej substancji w organizmie zmniejszy się do połowy wartości początkowej, po zakończeniu fazy wchłaniania i dystrybucji.

Back To Top