Skip to content

Prawo zachowania energii

To, co w fizyce nazywamy „układem zamkniętym“, można sobie wyobrazić jako pomieszczenie pod „super” pokrywą, przez które nie może przedostać się żadna energia, ani do środka, ani na zewnątrz.

Wówczas cała energia pod tą pokrywą zostaje zachowana, nieważne, co dzieje się pod spodem – nawet, gdy jest tam przemieniana w najróżniejsze formy. Jest to jedno z najważniejszych praw w fizyce – prawo zachowania energii lub pierwsze prawo termodynamiki. Wszechświat jest prawdopodobnie takim układem zamkniętym, chociaż na razie nie mamy na to dowodów.

Ponieważ przy wielu przemianach zachodzących pod „super pokrywą”, część energii może zostać zamieniona w energię cieplną (odprowadzona w postaci ciepła), kiedyś pod „super pokrywą” (w pewnych okolicznościach, po bardzo długim czasie) wszędzie zapanuje ta sama temperatura. Stan ten nazywamy „śmiercią cieplną układu“. Energia nie jest wtedy jednak „zużyta“, lecz tylko całkiem równomiernie rozłożona. Nie ma więcej istotnych różnic energii, tak więc nie może zostać wykonana żadna praca.

Na tej stronie:
Back To Top