Skip to content

Ochrona przed promieniowaniem neutronowym

Neutrony transportują energię i w dodatku są pozbawione ładunku elektrycznego. Dlatego też nie jest łatwo chronić się przed nimi.

Moderowanie, wyłapywanie, absorpcja promieniowania γ

Dlatego promieniowanie neutronowe unieszkodliwia się w trzech etapach. Po pierwsze: wyhamowujemy neutrony, doprowadzając do ich zderzeń z jądrami atomów – jak w bilardzie. Przeniesienie energii przy zderzeniu jest wtedy największe, gdy masa obu uczestników zderzenia jest porównywalna. Dlatego do hamowania neutronów dobrze nadają się takie materiały, które zawierają wiele pojedynczych protonów. Protony mają prawie taką samą masę jak neutrony. Dlatego też do spowolnienia neutronów potrzebne są substancje zawierające wodór, np. woda.  Zatem w pierwszym etapie neutrony tracą swoją energię i zwalniają.

Następnie neutrony o niedużej energii reagują z odpowiednimi materiałami, które je „wyłapują”. A ponieważ w pewnych okolicznościach powstaje przy tym promieniowanie γ, trzeba je w trzecim etapie absorbować.

Na tej stronie:
Back To Top