Skip to content

Ochrona radiologiczna – czas

Dawka promieniowania jest proporcjonalna do czasu napromieniowania. To jest tak samo jak na urlopie. Jeśli ktoś opala się przez godzinę, otrzymuje podwójną „dawkę słońca” w stosunku do osoby, która leży na słońcu tylko pół godziny.

Tak jest przy każdym promieniowaniu. Tam gdzie to możliwe, próbuje się zmniejszyć czas napromieniowania, a z tym i jego dawkę. Aby zachować tą zasadę należy odpowiednio zorganizować czas pracy ze źródłami promieniowania, np. wcześniejsze przygotowanie się i upewnienie, że posiadamy wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie stanowiska pracy lub przetrenowanie czynności najpierw bez źródła tak, aby odpowiednio przygotować się do szybkiej i sprawnej pracy.

Także w elektrowniach jądrowych zmniejsza się czas napromieniowania personelu. Buduje się w tym celu tzw. „suche” miejsca ćwiczeń, w których pracownicy ćwiczą ruchy rąk tak, aby później mogli wykonać je w krótkim okresie przy możliwej obecności promieniowania jonizującego w normalnych warunkach pracy.

Na tej stronie:
Back To Top