Skip to content

Recykling wypalonego paliwa jądrowego – zamknięty cykl paliwowy

Społeczeństwo odbiera gospodarkę "wypalonym" paliwem, jako najważniejszy problem związany z energetyką jądrową. Ze względu na obecność w zużytym paliwie jądrowym niebezpiecznych dla ludzi i środowiska izotopów: neptunu, plutonu, ameryku, kiuru, berkelu czy kalifornu, w przypadku wykorzystania opcji składowania "wypalonego" paliwa (otwarty cykl paliwowy) wymagana jest jego izolacja od środowiska przez ponad 10 000 lat, co może wywołać społeczny opór. Ponadto w "wypalonym" paliwie znajduje się znaczna ilość paliwa jądrowego, które może być ponownie wykorzystane w reaktorach. Dlatego prowadzone są intensywne prace nad recyklingiem "wypalonego" paliwa i całkowitym zamknięciem cyklu paliwowego.
Read more

Filozofia systemów bezpieczeństwa

Już na początku swego istnienia przemysł jądrowy w Stanach Zjednoczonych stworzył filozofię projektowania elektrowni jądrowych określaną jako „obrona w głąb” (“defense in depth”),  którą przyjęło również wiele innych krajów. Głównym celem układów bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej jest zapobieganie przegrzaniu rdzenia i wydostaniu się radionuklidów poza obiekt jądrowy.
Read more

Reaktory jądrowe w kosmosie

Eksploracja kosmosu wymaga energii na wszystkich jej etapach, nie tylko na etapie początkowym do wystrzelenia pojazdu kosmicznego, ale także do zasilania wielu układów, takich jak oprzyrządowanie i sterowanie, systemy komunikacyjne itp. Energia jądrowa może zapewnić energię elektryczną w kosmosie przez bardzo długi okres czasu. Systemy jądrowe można konfigurować na kilka sposobów do wykorzystania w eksploracji kosmosu.
Read more

Reaktory jądrowe jako napęd okrętów

Samoloty oraz pociągi o napędzie jądrowym pobudzały wyobraźnię konstruktorów, szczególnie w latach 50. XX wieku, gdy uruchomiono pierwsze elektrownie jądrowe. Niestety tych pomysłów nigdy nie udało się zrealizować. Okazało się jednak, że energia jądrowa może mieć zastosowanie do napędzania potężnych statków i okrętów podwodnych, które muszą znajdować się na morzu przez długi czas bez tankowania.
Read more

Niespełnione marzenia o napędzie jądrowym

Opanowanie zjawiska rozszczepienia atomu dało ludzkości nowe źródło energii, miliony razy wydajniejsze od popularnych paliw ropopochodnych. Dlaczego zatem wciąż jeździmy samochodami na benzynę lub olej napędowy, które emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych? Czyżby żaden wizjoner nie pokusił się o stworzenie auta z napędem jądrowym? A może stoją naprzeciw temu inne, nierozwiązane dotąd problemy?
Read more

Produkcja energii i ciepła – elektrownie i ciepłownie jądrowe

Jak można wykorzystać energię z reaktorów jądrowych? Jej głównym praktycznym zastosowaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej. W tym wypadku elektrownia jądrowa przewyższa konwencjonalne elektrownie na kilka sposobów. Elektrownia konwencjonalna wykorzystuje węgiel do produkcji pary, natomiast elektrownia jądrowa wykorzystuje energię uwolnioną w wyniku rozszczepienia jąder uranu-235. Oznacza to, że konwencjonalna elektrownia zawsze musi być budowana w pobliżu zagłębia węglowego lub miejsca, do którego można dostarczać duże ilości węgla, aby można było łatwo uzupełnić zapasy paliwa. Elektrownia jądrowa może zostać zbudowana w dowolnym miejscu, w którym dostępna jest wystarczająca ilość wody chłodzącej. Ale produkcja energii elektrycznej to nie jest jedyne możliwe zastosowanie dużych energetycznych reaktorów jądrowych.
Read more

Zestawy krytyczne i podkrytyczne

Osobną klasę reaktorów badawczych stanowią zestawy krytyczne i podkrytyczne. Są to układy składające się z paliwa jądrowego i moderatora, które w przypadku zestawów krytycznych osiągają stan krytyczny (czyli stan samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej rozszczepienia) tylko po wprowadzeniu dodatkowego, zewnętrznego źródła neutronów, a w przypadku układów podkrytycznych nie osiągają nigdy stanu krytycznego, nawet z zewnętrznym źródłem neutronów (mają za małą masę materiału rozszczepialnego). Zestawy krytyczne i podkrytyczne odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
Read more

Badania naukowe i produkcja radioizotopów – reaktory badawcze

Reaktory badawcze odegrały ważną rolę w rozwoju nauki i technologii jądrowej. Możemy śmiało powiedzieć, że reaktory badawcze to w zasadzie "fabryki neutronów", które wykorzystujemy w wielu dziedzinach. Ich zastosowanie obejmuje: edukację i szkolenie, biologię, rolnictwo, medycynę, materiałoznawstwo, czy badania związane z bezpieczeństwem jądrowym. Reaktory badawcze mają mniejszą moc znamionową niż typowe reaktory energetyczne.  Istnieje wiele wariantów projektowych reaktorów badawczych, na które wpływ ma ich zastosowanie. Te warianty obejmują: projekt układu chłodzenia, typ moderatora i reflektora, paliwo, poziom mocy.
Read more
Back To Top