Skip to content

Ocena bezpieczeństwa, ocena ryzyka

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowej jest stale monitorowane. Jednakże i to jest niewystarczające: naukowcy podejmują próby oszacowania ryzyka, by można było także proponować rozsądne plany na przyszłość.

Systemy człowiek-technika-organizacja

Elektrownie jądrowe to przede wszystkim ogromna ilość techniki – jednakże dla funkcjonowania wszystkich tych maszyn niezbędni są też ludzie, którzy je obsługują. Automatyczna kontrola wielu miejsc zapewnia ponadto, iż ewentualne błędy ludzkie nie będą miały katastrofalnych następstw.

Jednakże w trakcie pracy elektrowni – na przykład przy umieszczaniu nowych prętów paliwowych w reaktorze – wymagane jest podejmowanie decyzji przez ludzi i dobra organizacja pracy. Stąd też przedmiotem badań naukowców są elektrownie, także jako systemy funkcjonujące na zasadzie człowiek-technika-organizacja, na przykład pod kątem tego, jak przebiegają procesy podejmowania decyzji, jak dalece decyzje zależą od pojedynczych osób (zagadnienia ryzyka), a także jak wiele błędów jest w stanie znieść taki system.

Badacze analizujący kwestie bezpieczeństwa próbują także ulepszać poszczególne pod-systemy, określać rezerwy bezpieczeństwa, analizować i oceniać systemy ochronne i bezpieczeństwa pod kątem ich współdziałania w coraz to nowych okolicznościach, a także przewidywać i badać przebieg możliwych bądź też hipotetycznych incydentów czy awarii w elektrowniach jądrowych.

Badania nad bezpieczeństwem w IAEA

Zagadnieniami bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych urządzeń i obiektów związanych z energią jądrową zajmują się nie tylko narodowe instytuty badawcze, ale także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy AgencyIAEA), w szczególności dotyczy to nowych elektrowni powstających obecnie w państwach, które dotąd nie budowały elektrowni jądrowych – jak to ma miejsce w Europie Środkowej i w Azji.

IAEA ustala i czuwa nie tylko nad przestrzeganiem technicznych standardów bezpieczeństwa, ale też standardów dla uchwalanych w tym zakresie przepisów, a także nad oceną bezpiecznego zarządzania elektrowniami jądrowymi oraz dystrybucją zasobów uranu na całym świecie.

Na tej stronie:
Back To Top