Skip to content

Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce

Poparcie całego społeczeństwa jest niezwykle ważne na obecnym etapie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, w szczególności tam, gdzie elektrownia jądrowa ma być wybudowana. Regularne badania opinii publicznej prowadzi Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a także spółka odpowiedzialna za realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej – Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Ostatnie badanie opinii publicznej dotyczące energetyki jądrowej zostało przeprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w listopadzie 2022 r. Wskazuje ono, że ponad 86% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, a 10% jest przeciwnego zdania. W porównaniu do roku 2021 odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji aż o 12%.

Blisko 90% ankietowanych uważa, że budowa elektrowni jądrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatycznymi. Z kolei ponad 90% biorących udział w badaniu jest zdania, że budowa w Polsce elektrowni jądrowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z przeprowadzonego badania wynika, że większe poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce wyrażają osoby młode (pomiędzy 15 a 29 r.ż.) oraz starsze (60-75 lat). Względem poprzedniego pomiaru spadł odsetek przeciwników energii jądrowej w Polsce wśród osób w średnim wieku (między 40 a 49 r.ż.).  Ogólnopolskie badanie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostało zrealizowane przez firmę DANAE w listopadzie 2022 r., metodą CATI (wywiady telefoniczne) na reprezentatywnej grupie 2112 Polaków w wieku 15-75 lat.

Na poniższym wykresie pokazano, jak zmieniało się poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce.

Gdyby poproszono Pana(ią) o zajęcie jednoznacznego stanowisko w sprawie budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju, to czy był(a)by Pan(i) za czy też przeciw? [podano wartości w %]
źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(najedź na punkt na wykresie, aby odczytać wartość)

Nastawienie mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa do budowy elektrowni jądrowej

Cyklicznie badania nastawienia mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej wykonuje spółka odpowiedzialna za realizację Polskiego Programu Energetyki Jądrowej – Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. Ostatnie badania opinii zostały zrealizowane na zlecenie spółki przez PBS w okresie październik-listopad 2019 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Najważniejsze wnioski (źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.):

  • Poparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa) konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie 71% (wzrost z 69% w roku 2018).
  • Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych (67%) podtrzymuje swoje poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
  • 67% mieszkańców gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie.
  • Nadal widoczna jest silna potrzeba działań informacyjnych i edukacyjnych na obszarach potencjalnych lokalizacji – 76% badanych wskazuje taką potrzebę.
Na tej stronie:
Back To Top