Skip to content

[MIT] System chłodzenia elektrowni bardzo szkodzi środowisku wodnemu i populacji ryb

Elektrownie jądrowe, tak samo jak węglowe, posiadają dwa typy układów chłodzenia:

  • otwarty, w którym woda do chłodzenia skraplacza turbiny pobierana jest prosto z rzeki lub morza, a następnie po podgrzaniu wraca do tego samego akwenu (możliwy stopień podgrzania akwenu wodnego reguluje Prawo Wodne),
  • zamknięty, w którym woda chłodząca, po odebraniu ciepła w skraplaczu, sama jest schładzana w chłodniach kominowych i ponownie używana do chłodzenia skraplacza.

Otwarty typ chłodzenia jest identyczny w elektrowniach opalanych paliwami kopalnymi i w elektrowniach jądrowych. Badania wpływu tego typu chłodzenia na środowisko akwenów wodnych są wykonywane na bieżąco również w Polsce. Naukowcy doszli do wyników, które bezsprzecznie wskazują, iż wpływ otwarty sposób chłodzenia elektrowni na środowisko wodne i populację ryb jest znikomy. Śmiertelność ryb wywołana zrzutem wody cieplejszej o kilka stopni do zbiorników wodnych jest bardzo mała i uzupełniana bez większego wysiłku w wyniku naturalnej reprodukcji. Co więcej – cieplejsza woda z otwartych układów chłodzenia sprawia, że w niektórych okolicach instalacji chłodzących elektrownie, w tym również jądrowe, z roku na rok przybywa ryb! Większym zagrożeniem dla środowiska wodnego  jest  zanieczyszczenie wód związane z nawozami sztucznymi, komercyjne i rekreacyjne połowy oraz szeroko pojęta nierozsądna gospodarka wodna.

Na tej stronie:
Back To Top