Skip to content

Rdzeń reaktora jądrowego

Reaktor jądrowy jest urządzeniem technicznym, w którym zachodzi kontrolowane rozszczepianie jąder atomowych. Energia uwolniona podczas rozszczepienia zostaje przekształcona w ciepło, a następnie za pomocą turbin i generatorów w energię elektryczną. W tym rozdziale znajdują się informacje na temat najważniejszych części składowych reaktorów jądrowych, jakimi są: 

  1. paliwo
  2. moderator
  3. reflektor
  4. chłodziwo
  5. wlot i wylot wody chłodzącej
  6. pręty sterujące i pręty bezpieczeństwa
  7. zbiornik

Konstrukcja każdego z tych elementów stawia przed naukowcami i inżynierami projektującymi i wykonującymi reaktory trudne problemy. Złożoność problemu widać na poniższym rysunku, który pokazuje szczegóły przykładowego reaktora w elektrowni jądrowej.

Przekrój przez reaktor jądrowy

W tym module omawiamy aspekty związane z budową, eksploatacją i bezpieczeństwem reaktorów energetycznych. Wiele informacji jest jednak wspólnych i aktualnych dla pozostałych typów reaktorów jądrowych.

Na tej stronie:
Back To Top