Skip to content

Promieniotwórczość – co to takiego?

Promieniotwórczość? Naukowcy mianem promieniotwórczości określają występujące w naszym środowisku naturalne lub wywołane sztucznie takie przemiany nuklidów (jąder atomowych), w których emitowana jest energia w postaci różnych rodzajów promieniowania. W module tym zostanie wyjaśnione, co to dokładnie oznacza. 

Znamy różne rodzaje promieniowania (alfa, beta, gamma i neutronowe) – z nimi wszystkimi zapozna nas ten moduł. Dowiemy się, że promieniowanie emitowane w procesie przemiany promieniotwórczej można wykorzystać do różnych celów w nauce, technice czy życiu codziennym. Ale zacznijmy od początku: od odkrycia promieniotwórczości.

Na tej stronie:
Back To Top