Skip to content

Główne obawy dotyczące bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

Jedna z głównych obaw społeczeństwa dotycząca elektrowni jądrowych to promieniowanie jonizujące i emisje substancji radioaktywnych. W rzeczywistości z elektrowni jądrowych uwalniana jest niewielka ilość radioaktywności. Jednak, gdyby radioaktywne produkty rozszczepienia, powstające w rdzeniu reaktora w wyniku reakcji rozszczepienia, w sposób przypadkowy uwolnione zostały do świata zewnętrznego, ludzie mieszkający w pobliżu elektrowni byliby w niebezpieczeństwie i mogliby zostać ewakuowani. Dlatego zaprojektowano i wbudowano w elektrownie jądrowe wiele systemów bezpieczeństwa, aby zapobiec poważnym awariom. Można śmiało stwierdzić, że elektrownie jądrowe są bardzo bezpieczne!

Naukowcy, inżynierowie i architekci współpracują ze sobą podczas projektowania instalacji. Ich praca opiera się na latach starannego planowania i obszernych badaniach. Zwracają szczególną uwagę na rygorystyczne normy bezpieczeństwa opracowane przez ekspertów. Oznacza to, że każdy system związany z bezpieczeństwem w elektrowni jądrowej ma co najmniej dwa systemy zapasowe, które są regularnie testowane, aby upewnić się, że będą działać w razie potrzeby.

Ponadto budynek, w którym znajduje się reaktor, został zaprojektowany tak, aby działał jako bariera, która zatrzymuje promieniowanie wewnątrz, z dala od otoczenia. Istnieje również wiele innych barier, które zapobiegają wydostawaniu się promieniowania do otoczenia. Paliwo uranowe, które staje się wysoce radioaktywne w rdzeniu reaktora, najczęściej ma postać materiału ceramicznego, który dobrze zatrzymuje radioaktywne produkty rozszczepienia. To stałe paliwo jest z kolei zawarte w mocnych metalowych koszulkach prętów paliwowych, które służą również jako bariera między promieniowaniem a środowiskiem.

Trzecią barierą ochronną między materiałem radioaktywnym a środowiskiem jest zbiornik ciśnieniowy i rury pierwotnego obiegu chłodzenia reaktora. Kolejną barierą ochronną jest hermetyczna obudowa bezpieczeństwa składająca się z dwóch powłok – wewnętrznej, wykonanej ze stali, i zewnętrznej – ze zbrojonego betonu. Jest to budynek, który może wytrzymać duże ciśnienie, ogromne uderzenia, np. dużego samolotu pasażerskiego, lub trudne warunki pogodowe bez utraty szczelności i uwalniania promieniowania do środowiska.

Wreszcie, lokalizacje elektrowni są również wybierane tak, aby zminimalizować ryzyko dla społeczeństwa i środowiska. Prawo wymaga, aby zakłady energetyczne obsługujące elektrownie jądrowe opracowały plany reagowania na sytuacje awaryjne związane z elektrownią. Plany te obejmują szybkie powiadomienie opinii publicznej, Komisji Dozoru Jądrowego i personelu ratunkowego, takiego jak strażacy, ratownicy i policja, w przypadku wystąpienia problemu. Zakład musi również zaplanować ewakuację osób mieszkających w pobliżu.

Na tej stronie:
Back To Top