Skip to content

obudowa bezpieczeństwa

obudowa bezpieczeństwa

Szczelna konstrukcja budowlana zabezpieczająca przed rozprzestrzenianiem się substancji promieniotwórczych do środowiska w przypadku rozszczelnienia jądrowego układu wytwarzania pary oraz zabezpieczająca ten układ przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Back To Top