Skip to content

Siły jądrowe

Siły jądrowe FN mają bardzo mały zasięg i mogą działać tylko między bezpośrednio sąsiadującymi ze sobą nukleonami. Siła elektromagnetyczna Fel słabnie wraz z odległością r odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu tej odległości – czyli 1/r2, natomiast siła jądrowa FN słabnie wraz z odległością odwrotnie proporcjonalnie do siódmej potęgi tej odległości – czyli 1/r7. Dopiero kiedy nukleony leżą tak blisko, że niemal stykają się ze sobą, siły jądrowe zaczynają działać przyciągająco. Sytuację tę można porównać do lepkich cukierków, które sklejają się dopiero po zetknięciu ze sobą.

Rys. Oddziaływanie między dwoma protonami, źródło: opracowanie własne

Gdy odległość między dwoma protonami jest większa, działają tylko odpychające siły elektrostatyczne (powyższy rysunek – a). Gdy odległość jest niewielka, zaczynają działać przyciągające siły jądrowe (powyższy rysunek – b). Są one większe niż siły elektrostatyczne.

Z powodu małego zasięgu siły jądrowe działają tylko między nukleonami leżącymi bezpośrednio koło siebie. Jeśli jądro atomowe składa się tylko z kilku nielicznych cząstek, każda cząstka styka się z innymi, więc wszędzie mogą zadziałać siły jądrowe. Siła jądrowa działa między wszystkimi cząstkami w jądrze, niezależnie od tego, czy są one naładowane elektrycznie, czy też nie. Wielkość sił jądrowych jest więc identyczna, niezależnie od par cząstek proton – proton, proton – neutron i neutron – neutron.

Rys. Siły jądrowe między nukleonami, źródło: opracowanie własne

Jeśli liczba cząstek jest większa, nie jest już możliwe wzajemne oddziaływanie sił jądrowych między wszystkimi nukleonami. Inaczej jest w przypadku występujących w jądrze sił elektrostatycznych. Wszystkie naładowane nukleony – protony – odpychają się wzajemnie, nawet, jeśli oddzielone są od siebie licznymi cząstkami bez ładunku elektrycznego. „Przyciągające” siły jądrowe działają tylko między nukleonami sąsiadującymi ze sobą, natomiast „odpychające” siły elektryczne działają także wtedy, gdy nukleony nie leżą bezpośrednio koło siebie.

Na tej stronie:
Back To Top