Skip to content

Źródła promieniowania

Kiedy świadomie trzyma się licznik Geigera tak, że nie jest zwrócony w kierunku żadnego oznaczonego źródła promieniotwórczego, lecz na przykład gdzieś „w powietrze”, to mimo wszystko licznik „tyka” dalej. Skąd bierze się promieniowanie jonizujące, które rejestruje licznik? W istocie pochodzi z trzech źródeł: z promieniowania kosmicznego, z naturalnych radionuklidów w powietrzu (przede wszystkim produktów rozpadu radioaktywnego radonu)  i wreszcie z naturalnych materiałów radioaktywnych obecnych w skorupie ziemskiej, w naszym ciele czy w obudowie licznika.

Do tego dochodzi wpływ człowieka

Do każdego z nas może również docierać promieniowanie jonizujące, będące wynikiem działalności ludzkiej – nazywamy je „antropogennym”, lub „sztucznym”. Takim promieniowaniem jest promieniowanie rentgenowskie, powszechnie stosowane w diagnostyce medycznej. Ten rozdział pokaże, że wszystko wokół nas – od gwiazd do skał – wysyła promieniowanie, niekiedy jonizujące. Dowiemy się, jak dużo jest tego promieniowania i ile to stanowi razem z promieniowaniem ze sztucznych źródeł i czy można się przed nim chronić.

Na tej stronie:
Back To Top