Skip to content

Formy energii

Poznaliśmy najważniejsze różnice pomiędzy potocznym użyciem pojęcia energii, a stosowaniem tego słowa w fizyce. Ale brakuje jeszcze jednej szczególnie ważnej różnicy. Na co dzień mówimy, że „wytwarzamy” bądź „zużywamy” energię – w rzeczywistości nie możemy jednak ani „wyprodukować”, ani „zniszczyć” energii.

Energia całkowita – wewnątrz układu zamkniętego – nigdy się nie zmniejsza i nigdy nie zwiększa (prawo zachowania energii). Może jedynie ulegać przemianom z jednej formy w inną.

Poznawanie relacji pomiędzy pracą i energią przypomina kalejdoskop. Zawsze, gdy wykonywana jest praca, energia zamienia się z jednej formy w drugą. Dlatego też energia występuje w licznych formach. Dla przykładu, gdy jedziesz na rowerze do szkoły, chemiczna energia w twoich mięśniach zamienia się w energię ruchu, słyszymy dźwięki, zależne od tego, po jakiej powierzchni jedziemy, na zakrętach spod kół lecą ziarna żwiru lub bryzgi wody. Szczególnym rodzajem przemiany energii jest równoważność pomiędzy masą i energią, co ma decydujące znaczenie również przy wszystkich reakcjach jądrowych.

Różne formy energii

Energia występuje w licznych formach, niektóre z nich są nam dobrze znane, inne nie są tak oczywiste, na przykład:

 • energia termiczna gazu lub cieczy, czyli (potencjalna i kinetyczna energia molekuł) – przykład: szklanka z parującą herbatą,
 • energia ruchu (energia kinetyczna),
 • energia potencjalna – jej zmianę zauważamy, wspinając się na schody,
 • energia chemiczna – palimy gaz (by np. usmażyć jajecznicę), zapalamy świecę,…,
 • energia elektryczna,
 • energia fali elektromagnetycznej (energia promieniowania widzialnego lub niewidzialnego: opalamy się, telefonujemy „przez komórkę”, oglądamy TV, włączamy lub wyłączamy odbiornik odbiornik pilotem, podziwiamy gwiazdy…,
 • energia wiązań jądrowych.

Z tymi formami energii często spotykamy się na co dzień.

energia termiczna gazu lub cieczy
energia ruchu (energia kinetyczna)
energia potencjalna
energia chemiczna
energia elektryczna
energia fali elektromagnetycznej
energia wiązań jądrowych

Przemiany energii występują wszędzie

Wszędzie i ciągle energia przechodzi z jednej formy w drugą. Jedną z największych „maszynerii” przemian energii jest nasza ojczysta planeta – Ziemia. Przykładowo energia naprężenia w zderzających się płytach kontynentalnych, która uwalniana jest przy wybuchu wulkanu, powoduje:

 • trzęsienia ziemi,
 • fale tsunami,
 • strumienie płynnej lawy,
 • ogromne erupcje gorących gazów,
 • chmury gorących popiołów,
 • ruch toczących się kamieni,
 • widać światło,
 • wydzielane jest ciepło.

Dużo mniejszą „maszynką” przemian energii jest każdy kwiatek doniczkowy. Przemienia on w procesie fotosyntezy energię pochodzącego ze Słońca promieniowania elektromagnetycznego (składającego się z fal elektromagnetycznych) w energię chemiczną.

Na tej stronie:
Back To Top