Skip to content

Zbiornik ciśnieniowy reaktora

Zbiornik ciśnieniowy otacza i chroni rdzeń reaktora. Jest ogromny. Jego ściany mają grubość od 20 do 25 cm i często waży ponad 500 ton.  Zapewnia barierę bezpieczeństwa i utrzymuje zestawy paliwowe i pręty sterujące.

Rys. Zbiornik reaktora używany w pierwszej komercyjnej elektrowni jądrowej w USA, Shippingport Atomic Power Station, zdjęcie z 1956 roku, źródło: Wikimedia Commons

Rdzeń reaktora, wraz z oprzyrządowaniem i konstrukcjami mechanicznymi utrzymującymi rdzeń we właściwym położeniu, znajduje się w ciśnieniowym zbiorniku reaktora. Między rdzeń a ścianę boczną zbiornika wmontowana jest tzw. osłona termiczna, zwykle w postaci stalowego cylindra, mająca na celu zmniejszenie strumienia promieniowania gamma padającego na ścianę zbiornika. Górna część zbiornika, pokrywa, jest zdejmowana w czasie przeładunków paliwa i remontów. W pokrywie znajdują się przepusty prowadnic prętów regulacyjnych.

Woda obiegu pierwotnego dopływa do zbiornika przez króćce rozmieszczone na obwodzie jego górnej części, spływa w dół pierścieniową szczeliną opadową między ścianą boczną zbiornika a osłoną termiczną, po czym z dolnej komory mieszania płynie ku górze przez rdzeń reaktora. Po przepłynięciu przez rdzeń woda dostaje się do górnej komory mieszania i odpływa ze zbiornika przez króćce, które w reaktorach PWR są umieszczone na tym samym poziomie, co króćce dopływowe.

Zbiorniki reaktorów wykonuje się ze stali ferrytycznej lub stopowej i wykłada od wewnątrz warstwą stali nierdzewnej. Czas pracy zbiornika jest ograniczony i zależy od rodzaju materiału, otrzymanej dawki neutronów prędkich i historii zmian ciśnień i temperatur w okresie eksploatacji.

Aby zapewnić najwyższej jakości spawy, maksymalną czystość i właściwą obróbkę cieplną po spawaniu, wszystkie operacje spawania zbiorników PWR są wykonywane w zakładach wytwórczych. Zbiorniki są transportowane w całości na miejsce budowy elektrowni jądrowej, co łączy się z koniecznością ograniczania ich wymiarów.

Rys. Schemat zbiornika reaktora typu wodnego ciśnieniowego (PWR), źródło: Wikimedia Commons, opracowanie własne
Na tej stronie:
Back To Top