Skip to content

reaktor wodny

reaktor wodny

Reaktor jądrowy, w którym moderatorem i chłodziwem jest woda (zwykła lub ciężka). Wodne reaktory energetyczne dzielą się na dwa typy: ciśnieniowe i wrzące. W wodnym reaktorze ciśnieniowym, oznaczanym skrótem PWR, woda utrzymywana jest pod ciśnieniem 15-16 MPa, co w temperaturze 290-330 °C zapobiega wrzeniu. Woda obiegu pierwotnego oddaje w wytwornicy pary swoje ciepło wodzie obiegu wtórnego. W wodnym reaktorze wrzącym, oznaczanym skrótem BWR, woda ulega odparowaniu w rdzeniu pod ciśnieniem 7 MPa i przeważnie bezpośrednio napędza turbinę.

Back To Top